Naturvidenskabelig studieretning

1.g
Grundforløb
Matematik A
Fysik B
Kemi B
Dansk A
Engelsk B
Idræt C
Samfundsfag C
Vælg 2. fremmedsprog:
- Vælg -
kunstnerisk fag:
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
2. semester
Historie A
 
2.g
3. og 4. semester
Biologi C
Valgfag
3.g
5. og 6. semester
Religion C
Oldtidskundskab C
Valgfag *
Valgfag *
- Vælg -

Dit valg af kunstnerisk fag foretages sammen med din ansøgning om optagelse på STX. Dette valg er bindende.
*I denne studieretning er der to krav til valgfag. 1) Der skal vælges et valgfag på A-Niveau i 3.g. Har man valgt begyndersprog er der kun én fri valgfagsblok i 3.g og kravet om A-niveau er opfyldt. 2) Der skal i løbet af 2.g og 3.g vælges et af følgende fag: Fysik A, Kemi A, Biologi B, Informatik C, Naturgeografi C. Det betyder at et ikke-naturvidenskabeligt valgfag, valgt i 2.g, kun kan opgraderes i 3.g, hvis man vælger Fysik A eller Kemi A som første valgfag i 3.g.Når alle valg er foretaget i 1.g, 2.g og 3.g, kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning og dine valg umiddelbart giver adgang til vha. siden Adgangskortet._______________________


Nedenfor kan du se et webspot om studieretningen.

 


Kan videoen ikke afspilles så benyt:

Link til video